האיגוד לסינמה ווידאו תרפיה מהווה מסגרת למפגש מקצועי בין קולגות, יצירת תקינה
וקידום התחומים במסגרות הטיפול הפורמאליות והבלתי פורמאליות.

למידע מקצועי, לפרטים נוספים או הגשת בקשת הצטרפות לאיגוד אנא פנו למייל:  info@videotherapy.org.il